skip to Main Content
Esmer Ismayilova

Esmer Ismayilova

Bir tərəfdən gözəl xanım, o biri tərəfdən isə gözəl məsləhətlər və konsultasiyalar paylaşdıqca demək olar ki heç nə etmədən, ancaq düzqün qidalanma ilə 8 kq. itirmişəm!!! TƏŞƏKKÜR EDİRƏM

Bir tərəfdən gözəl xanım, o biri tərəfdən isə gözəl məsləhətlər və konsultasiyalar paylaşdıqca demək olar ki heç nə etmədən, ancaq düzqün qidalanma ilə 8 kq. itirmişəm!!! TƏŞƏKKÜR EDİRƏM

Back To Top